Ouderbetrokkenheid

Als school staan we niet alleen. We maken onderdeel uit van de dorpsgemeenschap en vinden het fijn dat ouders zich betrokken voelen bij school. Iedere ouder kan helpen om de school beter te laten draaien; door praktische hulp te bieden en/of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei zaken.

Als school proberen wij zoveel mogelijk u als ouder bij de activiteiten van uw kind[eren] te betrekken. Elk jaar zijn er veel ouders die meewerken aan verschillende onderwijskundige activiteiten. Een teken van betrokkenheid, maar voor de school/de kinderen van essentieel belang, want zonder die ouderhulp zijn bepaalde activiteiten onmogelijk. Enkele voorbeelden:   

  • begeleiding en/of vervoer bij excursies/projecten/schoolreizen;
  • begeleiding bij sportdag, toernooien en wedstrijden;
  • hulp op afroep;
  • bij voldoende hulp de creatieve vrijdagmiddag voor de groepen 5 t/m 8.

Daarnaast zijn er altijd veel ouders die meehelpen met feestelijke activiteiten tijdens Kerst, Pasen, themadag/week, feestelijke ouderavond, de laatste schooldag, schoonmaak lokalen en niet te vergeten de schoolreizen.  Elke klas kent een klassenouder die de hulp bij al die activiteiten coördineert. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een “Hulp gevraagd” brief waarin u zich op kan geven voor diverse activiteiten binnen school.