Iris Connect

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren, wordt er continu gewerkt aan de professionalisering van de leerkrachten. Een belangrijk onderdeel hierbij is reflectie. Om het eigen lesgeven te kunnen bekijken, hebben wij vanaf dit schooljaar IRIS Connect tot onze beschikking. Dit systeem bestaat uit 2 tablets, waarmee de leerkracht zichzelf kan filmen tijdens het geven van een les. Hierbij kan het voorkomen dat ook de leerlingen in beeld komen. Wij kunnen u verzekeren dat deze beelden alleen gebruikt worden voor zelfreflectie van de betreffende leerkracht. De leerkracht kan de beelden delen met een collega voor collegiale consultatie, maar het is niet mogelijk dat deze beelden buiten het systeem gebracht worden. Om de privacy te waarborgen heeft IRIS Connect diverse zekerheden ingebouwd:

  • Alleen de leerkracht heeft toegang tot zijn of haar persoonlijke IRIS Connect account.
  • Video’s zijn niet te downloaden of te delen via Social Media.
  • De cloudomgeving waar de video’s encrypted opgeslagen zijn, is op het hoogste niveau beveiligd.
  • De cloud van IRIS Connect staat in de Europese Unie.
  • IRIS Connect bevat een mogelijkheid om mensen onherkenbaar in beeld te krijgen.