GGD

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over opvoeden en de gezondheid van kinderen.

Consultatiebureau

Tot 4 jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor hen. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD.

Spraak en taal

Voor de logopedische screening komt de logopedist een of twee keer per jaar op school. Alle ouders en leerkrachten van kinderen die in een schooljaar 5 jaar worden, krijgen het verzoek een vragenlijst in te vullen, om een zo goed mogelijk beeld van de spraak-taalontwikkeling te krijgen. Met de informatie uit deze vragenlijsten, bepaalt de logopedist welke kinderen gezoen moeten worden. De logopedist let hierbij op: spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door.

Gezondheidsonderzoek 5 jarigen

De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezondheidsonderzoek waarin diverse items aan bod komen. Deze gezondheidsonderzoeken volgen op de contactmomenten van het consultatiebureau. Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De jeugdverpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet lengte en gewicht en doet een gehoor-en oog test. Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team (Centrum Jeugd en Gezin).

Vaccinatie

Iedere 9-jarige krijgt een uitnodiging voor:
- de BMR - vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. 
- de DTP - vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.

Ieder 12-jarige meisje krijgt een uitnodiging voor:
- de HPV - vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Meten en wegen

Het meten en wegen van de kinderen zal voortaan op alle scholen tijdens een gymles in groep 6 gebeuren.

Groepsles

Als assistenten Jeugdgezondheidszorg geven wij in groep 7 op elke basisschool in onze regio een interactieve les over gezonde Leefstijl. Met veel enthousiasme proberen we de leerlingen bewust te maken van wat een “gezonde leefstijl” is. Wij behandelen de volgende onderwerpen:

  • puberteit
  • voeding
  • media
  • beweging
  • genotsmiddelen (nix onder de 18)
  • persoonlijke hygiëne

Inloopspreekuren

Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust!

T: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur.

E: jgz@ggdnog.nl

Wilt u meer weten over de GGD? Klik dan hier.