Schoolgids

Een eerste indruk van een school is de schoolgids. In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren, hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren en wat u als ouder van de school verwachten kunt. Ook beschrijven we belangrijke onderwerpen als leerlingenzorg en de uitstroomgegevens van de school. Daarnaast vindt u in deze schoolgids informatie over een groot aantal praktische zaken.

De opzet van de schoolgids is tot stand gekomen in overleg tussen directie, teamleden en medezeggenschapsraad.

Klik hier om de schoolgids 2023 - 2024 te bekijken.