Webwinkel

Onderwijs is een springplank naar de samenleving. Vernieuwing vraagt om verandering.Ondernemerschap in de breedste zin van het woord brengt een positieve ontwikkeling met zich mee voor het kind zelf als persoon, voor het kind in zijn/haar omgeving en voor het kind in de huidige en toekomstige wereld. Onderwijs & Ondernemerschap sluit aan bij de huidige en te verwachten maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. Dit vraagt om een verandering in het onderwijs.

Basisschool de Keikamp wil als basisschool zelf ondernemender worden en leerlingen ook laten kennismaken met ondernemen. Basisschool de Keikamp zoekt naar een strategie om zich te onderscheiden van andere scholen in de omgeving. Hierin speelt ondernemerschap een belangrijke rol. Wanneer de strategie en de missie helder zijn, kan het curriculum voor leerlingen daarop aangepast worden, met de gerichte inzet van de omgeving, zoals bedrijven in de buurt. Belangrijk punt is dat de leerkrachten hier ook gemotiveerd door raken. Het komende schooljaar zal “ondernemerschap” (actief burgerschap) op het lesrooster van groep 8 komen te staan. Aan bod komen de modules:

  • mediawijsheid
  • programmeren
  • producten
  • webwinkel
  • reclame
  • omgaan met geld

Met de webwinkel verdienen de kinderen geld voor onze school en voor het goede doel. Ieder jaar kiezen we een nieuw goed doel waar we de helft van onze opbrengst aan schenken.

Klik hier om een kijkje te nemen in onze webwinkel.

De opbrengst van de webshop komt ten goede van de school om volgend schooljaar opnieuw van start te kunnen gaan.