Bouwen aan een adaptieve school

Binnen het onderwijsteam  ‘Bouwen aan een adaptieve school’ werkt onze school samen met  O.B.S. de Berkel te Rekken en O.B.S. Op d’n Esch te Eibergen vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs. Deze gezamenlijke visie wordt gekenmerkt door het werken vanuit de volgende waarden:

 • Competentie
 • Autonomie
 • Relatiebehoeften

Deze waarden zijn geclusterd in de volgende ontwikkelingslijnen:

 • Structuur; de manier waarop het onderwijsteam de leeromgeving inricht, leerkrachten voorspelbaar zijn in hun gedrag en de leerstofplanning plaats vindt.
 • Interactie; de manier waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan.
 • Zelfverantwoordelijk leren; de manier waarop leerlingen een houding aannemen en vaardigheden ontwikkelingen zodat ze eigenaar worden van hun leerproces.
 • Instructie; de manier waarop de leerkrachten de ontwikkelingen van leerlingen volgen, hun doelen stellen, uitleg geven en daarin variatie (adaptief) bieden en lesmethodes en andere middelen inzetten (effectieve instructie).
 • Samenwerking; de manier waarop leerkrachten leerlingen laten samenwerken en elkaar laten ondersteunen tijdens het leerproces.
 • Systematisch werken; planningssysteem; de manier waarop het onderwijs continu wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van kinderen.

De  onderwijskundige samenwerking wordt vormgegeven door kennis te delen en door het verwezenlijken van een eenduidige schoolorganisatie. Dit uniforme beleid wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten, structuren en middelen:

 • Bepalen van de ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsvelden door middel van een structurele zelfanalyse, oftewel het vaststellen van (noodzakelijke) verbeterpunten.
 • Gezamenlijke verheldering en toetsing middels opgestelde succesindicatoren.
 • Verbetering van schoolorganisatie en onderwijsprocessen (schoolprestaties).
 • Borging van vernieuwingen (afspraken).