Bewegingsonderwijs op de Keikamp

Behendigheid, lenigheid, een bal kunnen gooien en vangen of anders gezegd een goede lichamelijke ontwikkeling is het doel van alle lessen gymnastiek. Zo ontwikkelen de kleuters hun evenwicht, springen, huppelen en bewegen. De lessen gymnastiek in de groepen 3 t/m 8 zijn hiervan een verlengstuk. Via de gymles wordt een introductie verzorgd van sporten die als vrijetijdsbesteding interessant zijn zoals volleybal, voetbal, basketbal, hockey, korfbal en handbal. Na de gymnastieklessen mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 douchen. Bewegen is van essentieel belang voor de gezondheid en het bevordert de motorische vaardigheden, maar ook willen wij ervoor zorgen dat de kinderen plezier hebben in bewegen. Het spel heeft ook een sociale functie. Samen spelen is niet alleen leuk, maar betekent ook rekening houden met elkaar.

Ook komend schooljaar gaan we een samenwerkingsverband aan met de Sportfederatie Berkelland. Vakleerkrachten gymnastiek verzorgen de lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 1 t/m 8.

Nijntje beweegprogramma

Voor groep 1/2 is er komend schooljaar een nieuw project, "Nijntje beweegprogramma". De grootste motorische ontwikkeling vindt plaats tussen de 2 en 6 jaar. Als je vanaf 2 jaar veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en beter uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.

Om deze  reden hebben Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gym Unie samen een leuk beweegprogramma voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar ontwikkeld. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren peuters en kleuter de basis van bewegen.

Daarom bieden wij in samenwerking met de Sport Federatie Berkelland en basisschool de Keikamp het programma “Nijntje” aan bij de kleuters van onze school. Dit doen wij  al vanaf schooljaar 2017-2018.

Nijntje

Sportuurtjes

Dit jaar zullen er weer sportuurtjes worden aangeboden. Volgens de Nederlandse Norm voor gezond bewegen moeten de kinderen jonger dan 18 jaar minimaal 60 minuten flink in beweging zijn. Het is dus belangrijk kinderen te stimuleren meer te bewegen. Mede daarom nemen we als school deel aan de sportuurtjes. Voor elk sportuur ontvang je een mail met alle benodigde informatie erin, onderaan de mail zit een inschrijfstrookje. Dit strookje dien je bij deelname in te leveren bij de groepsleerkracht. Als u uw kind opgeeft verwachten we ook dat uw kind komt.Vakleerkracht beweegonderwijs is:


                            

   Op dinsdag en donderdag: