Bewegingsonderwijs op de Keikamp

Behendigheid, lenigheid, een bal kunnen gooien en vangen of anders gezegd een goede lichamelijke ontwikkeling is het doel van alle lessen gymnastiek. Zo ontwikkelen de kleuters hun evenwicht, springen, huppelen en bewegen. De lessen gymnastiek in de groepen 3 t/m 8 zijn hiervan een verlengstuk. Via de gymles wordt een introductie verzorgd van sporten die als vrijetijdsbesteding interessant zijn zoals volleybal, voetbal, basketbal, hockey, korfbal en handbal. Bewegen is van essentieel belang voor de gezondheid en het bevordert de motorische vaardigheden, maar ook willen wij ervoor zorgen dat de kinderen plezier hebben in bewegen. Het spel heeft ook een sociale functie. Samen spelen is niet alleen leuk, maar betekent ook rekening houden met elkaar.

Ook komend schooljaar gaan we een samenwerkingsverband aan met de Sportfederatie Berkelland. Vakleerkrachten gymnastiek verzorgen de lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 1 t/m 8.

Nijntje beweegprogramma

Voor groep 1/2 is er komend schooljaar een nieuw project, "Nijntje beweegprogramma". De grootste motorische ontwikkeling vindt plaats tussen de 2 en 6 jaar. Als je vanaf 2 jaar veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en beter uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.

Om deze  reden hebben Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gym Unie samen een leuk beweegprogramma voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar ontwikkeld. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren peuters en kleuter de basis van bewegen.

Daarom bieden wij in samenwerking met de Sport Federatie Berkelland en basisschool de Keikamp het programma “Nijntje” aan bij de kleuters van onze school. Dit doen wij  al vanaf schooljaar 2017-2018.

Nijntje

Sportactiviteiten

Vanuit de sportfederatie Berkelland krijgen de kinderen de mogelijkheid  om mee te doen aan diverse leuke en leerzame activiteiten (vooral in de vakanties). De activiteiten vallen onder het project "Sjors Sportief & Sjors Creatief" Dit is een laagdrempelige wijze waarin basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met sportverenigingen en culturele instellingen. Meer informatie over sjors sportief kunt u vinden op: Sjors sportief

De volgende activiteit wordt aangeboden: 

- Borculose kids ON ICE    Klik hier voor meer informatie en opgave. 

Vakleerkracht beweegonderwijs is:


 Op dinsdag en donderdag: