Onze school

Verrassend Veelzijdig
De openbare basisschool "de Keikamp" is een vooruitstrevende school voor openbaar onderwijs en staat open voor ieder kind, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging. 
 
De naam "de Keikamp" is samengesteld uit "Keistraat", waar voorheen de lagere school stond en "Zonnekamp", het adres van de voormalige kleuterschool. 
   
    
   
Een jong en enthousiast team probeert samen met de leerlingen en hun ouders een fijne, prettige sfeer te scheppen. 
Samen streven we naar een fijne basisschooltijd voor uw kind(eren).
 
Het motto van de school is verwerkt in het logo van de school: " Verrassend veelzijdig". 
 
 
 
"Verrassend": Spontaan, vernieuwend, ondernemend en openstaand voor nieuwe ideeën van kinderen, leerkrachten en ouders.
"Veelzijdig": Voor ieder kind toegankelijk en aantrekkelijk onderwijs door een professioneel team van leerkrachten. 
 
Een goede sfeer vormt de basis, want vanuit een prettige, veilige omgeving wordt het leerrendement bevorderd, waarbij het belangrijk is dat er een goed samenspel is tussen ouders, kinderen en leerkrachten: in openheid met elkaar omgaan. Om te werken aan een zo'n breed mogelijke ontplooiing van het kind vinden we het verwerven van de noodzakelijke sociale-, culturele- en lichamelijke vaardigheden en voldoende kennis van alle schoolvakken erg belangrijk. Het geven van goed adaptief onderwijs dat rekening houdt met verschillen bij: instructie, verwerking, inoefenen en handelingsplannen. We houden rekening met en spelen in op ontwikkelingen binnen het onderwijs en dragen zorg voor een gevarieerd aanbod van didactische hulpmiddelen en passende methodes. Extra aandacht voor het jonge kind met als pijlers: het emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Het is belangrijk om in te spelen op de individuele behoeften van het kind, waarbij zo nodig extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben, maar ook de kwaliteiten/talenten van kinderen benutten en verder ontwikkelen. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit  met als doel het steeds zelfstandiger worden, waarbij het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar belangrijke ingrediënten zijn.

 

Wilt u meer weten, maak dan een afpraak met onze locatiecoördinator Jolanda Zuurmond. Zij geeft u met alle plezier een verrassende rondleiding.