Engels onderwijs op de Keikamp

Wij geven aan de groepen 1 tot en met 8 les in de Engelse taal. Waarom geven we Engels? Waarom is Vroeg Vreemde talen Onderwijs zo belangrijk en met welke methode gaan we  werken? 

Engels is een wereldtaal. We willen er voor zorgen dat de kinderen spelenderwijs en op een natuurlijke manier de taal Engels verwerven.

Een nieuwe taal leren is goed voor de taal- en  cognitieve ontwikkeling van kinderen. Al onze kinderen zijn onderdeel van onze internationale samenleving. Veel Engelse woorden zijn al verweven in de Nederlandse taal. De “schaamte” om Engels te durven spreken is op jonge leeftijd vaak nog niet aanwezig. Jonge kinderen tot 7 jaar kunnen klanken en woorden feilloos kopiëren. We willen zorgen voor een betere aansluiting en voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Door vroeg te beginnen met Engels onderwijs zorgen we voor een doorgaande lijn van 4 tot 18 jaar.

Waarom VVTO Vroeg Vreemde talen Onderwijs?

Het vermogen om een tweede of derde taal naast je moedertaal te leren, is het grootst tot de leeftijd van 12 jaar. Het enthousiasme en de motivatie van basisschoolleerlingen om een vreemde taal te leren zijn veel hoger dan bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wetenschappers hebben aangetoond dat het brein zich moet organiseren om een tweede taal te leren. De hersenen moeten efficiënt leren omgaan met middelen en problemen leren oplossen. Dat is geen taalspecifieke vaardigheid, maar een systeem van algemeen nut. Zo krijgen kinderen die meerdere talen leren op jonge leeftijd al een routine van efficiënt denken en een algemeen probleemoplossend vermogen. Die routines kunnen ze ook op andere leerdomeinen toepassen, waardoor hun leervermogen en inzicht toeneemt. Ook hun inzicht in taal neemt vaak toe doordat ze taalstructuren makkelijker leren doorzien en hun taalgebied in de hersenen meer wordt gestimuleerd. Hierdoor blijft het je leven lang makkelijker om nieuwe talen te leren. Daarnaast vergroot het hun respect voor andere talen en culturen. En krijgen ze meer zelfvertrouwen om de wereld tegemoet te treden. De drempel om met anderstaligen in contact te komen, wordt door VVTO dan ook sterk verlaagd.

Lesmethode ‘Groove.Me”

Wij werken met de methode ‘Groove.Me’. Het is een digibord lesmethode Engels, waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.  Muziek werkt!

Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het luisteren naar deze muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat er door deze emotie een stof en werking in de hersenen ontstaat waardoor kinderen het geleerde makkelijker kunnen onthouden. Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. Ze zijn heel nieuwsgierig naar ‘hun’ helden en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Hun motivatie om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot. Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten. Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt de lesmethode Groove.Me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren.

Tijdens de lessen gebruiken we Engels als doetaal, dit betekent dat de lessen in het Engels worden gegeven. Een fase die hierop zal volgen is dat Engels als voertaal gebruikt gaat worden. Dit betekent dat Engels geïntegreerd gaat worden in diverse andere vakken. Om dit te kunnen , als leerkracht, krijgen alle leerkrachten scholing in de eigen vaardigheid en didactisch handelen.