Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel | Berkel.

De school heeft in het kader van de Wet Passend Onderwijs het 'schoolondersteuningsprofiel' beschreven. De school heeft daarin aangegeven te werken volgens de standaarden van de basisondersteuning.
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Klik hier voor de website van het samenwerkingsverband.