Voor- en naschoolse opvang

SKE biedt in Geesteren in het Dorpshuis De Zunnekamp kwalitatief hoogwaardige kinderdagopvang met een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO).

Kindcentrum ‘t Krielennest met een kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Buitenschoolse opvang ‘t Krielennest (4-13 jaar)

Peuteropvang ‘t Krielennest (2 tot 4 jaar)

SKE kinderopvang
SKE kinderopvang verzorgt alle soorten kinderopvang op meer dan 70 vestigingen in de regio Twente en de Achterhoek. De betrokken en professionele medewerkers staan garant voor de uitstekende kwaliteit van de opvang in een kinderdagverblijf (kinderdagopvang), peuterspeelzaal, buitenschoolse opvanglocatie (BSO) en op scholen waar SKE de tussenschoolse opvang (de overblijf) verzorgt.