Informatieavond groep 5/6

Informatieavond over de gang van zaken op school, het jaarprogramma en de methoden die wij gebruiken. Het is voor uw kind en voor de leerkrachten belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen die op school plaatsvinden en hoe u ons eventueel kunt ondersteunen. Ook komen er alvast de belangrijke data (voor zover bekend) wat betreft diverse avtiviteiten gedurende het schooljaar aan bod. We hopen op een grote opkomst!

Naar het overzicht