Aanmedingsprocedure

De ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school. De aanmelding is mogelijk vanaf de dag dat het kind 3 jaar wordt, tot minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De school stuurt de ouders een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het kind is dan voorlopig ingeschreven. De school onderzoekt of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor wordt u voor een gesprek op school uitgenodigd. De school vraagt de ouders om informatie door te geven over het kind en de eventuele ondersteuning die het kind nodig heeft. Deze informatie kan worden aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening of een vorige school. Van de ouders wordt verwacht dat zij die informatie met de school delen. Daarnaast kan de school het ondersteuningsteam inzetten.

De school beslist binnen 6 weken of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Heeft het kind geen extra ondersteuning nodig of heeft het ondersteuning nodig die de school kan bieden dan wordt het kind definitief ingeschreven. De school stuurt de ouders een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Kan de school de gevraagde extra ondersteuning niet bieden, dan heeft de school ‘zorgplicht’.

Groep 1

Voor het eerst naar de basisschool is voor kinderen en ouders altijd een spannend moment. Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, heten wij van harte welkom op onze school. Het is mogelijk dat uw kind voordat het vier jaar wordt, vier keer een ochtend in de groep kan komen om alvast een beetje te wennen. Dit kunt u samen met de leerkracht plannen. School neemt voor hiervoor contact met u op. Na het proefdraaien volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal de groepsleerkracht een aantal algemene zaken over de school vertellen.

Groep 2 t/m 8

Tussentijdse instroom kan op elk moment in het schooljaar, met in acht neming van de aanmeldingsprocedure. Vooraf kunt u met uw kind alvast even met de school, de groepsleerkracht en de groep waarin uw kind geplaatst wordt, kennismaken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht.